Onze carports en aangrenzende platte daken zijn een ideaal vergroeningsproject waarmee we de Dashorst milieu- en bijenvriendelijker zouden maken. De begroeiing geeft verkoeling op warme dagen en de bloemen verhogen de biodiversiteit van de buurt. Door de ligging en opbouw van de horst is het bovendien visueel erg aantrekkelijk als er op 3 meter hoogte een grote groenstrook komt!

Tevens klagen een aantal buren over hier en daar lekkende dakpannen, vergruisde metselspecie bij schoorstenen, oude loden afdekkingen of zelfs overbodige schoorstenen. Grootonderhoud aan de daken is dan ook niet misplaatst gezien de leeftijd (ca 50 jaar) en de levensduur van de gebruikte dakpannen (40-50 jaar).

Deze pagina is bedoeld om de twee bouwprojecten duidelijk te maken en de buren zich vrijblijvend in te laten schrijven.

Initief deDashorsten

Met de inschrijvingen kunnen we aannemers benaderen, financiering rondkrijgen en eventueel subsidie verkrijgen. Door het project gezamenlijk te laten uitvoeren hebben we allemaal tegelijk maar zo min mogelijk overlast, worden kosten per eenheid lager en is er tijd om de financiƫn rond te krijgen omdat het niet op korte termijn uitgevoerd zal gaan worden.

Platte daken

De 30 wooneenheiden van de Dashorst zijn gezamenlijk goed voor een oppervlak van ca 1020 m2 platdak. De carports en schuur zijn samen zo’n 6 x4 = 24 m2. De woningen die ook een hal bij de woning hebben betrokken hebben ca 10 m2 extra. Bij elkaar 34 m2 per woning, maximaal.

utrecht groenedaken

Servicepunt Duurzame Daken

Een duurzaam dak kan groen, blauw, geel of rood zijn, of het liefst een combinatie hiervan. 

Het Servicepunt Duurzame Daken helpt je op weg bij het verduurzamen van jouw dak.

Dak types

Aandachtspunten platte daken

 • verbeteren drainage, anders verdrinken de planten tijdens natte perioden (vooral bij carports op het Noorden)
 • constructieberekening ten behoeve van de extra belasting door de planten en matten met voeding en waterberging
 • vernieuwen van dakbedekking alvorens de planten te plaatsen (worteldodend)
 • zonneboiler gewenst?
 • boeidelen vernieuwen?
 • groen+blauw dak bij daken op t zuiden?

Schuine daken

De 30 omwonenden zijn samen goed voor ca. 1800 m2 schuin dak met dakpannen. Ieder huis is 6m breed en een dakdeel is 5m lang. Dus 2 x 30 m2 per woning. Hier gaat een deel nog door verloren door dakkapellen en zonnepanelen. Als we daar 20% voor rekenen dan blijft er netto zo’n 1400 m2 schuin dakoppervlak over.

Aandachtspunten schuine daken

 • schoorsteen verwijderen?
 • dakpannen vervangen of repareren?
 • innovatieve pannen?
 • zonnepanelen aanwezig of gewenst?
 • actie ondernemen samen met of via wijkvereniging de Rossenberg?
 • mogelijkheid voor dakisolatie (aan de buitenkant, onder de pannen)

Doe jij met ons mee?


De 1e ronde van het NMU eindigd op 22 maart 2021, dus die halen we sowieso niet.

bron

Links